Πολεοδομικές Άδειες – Μελέτες

Πολεοδομικές Άδειες

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/13


Η ΜΕΛΕΤΩ Ι.Κ.Ε. παρέχει:

 • Την χαμηλότερη τιμή της αγοράς στο συντομότερο χρόνο.
 • Αξιοποίηση Νομοθεσίας για την εύρεση της οικονομικότερης λύσης τακτοποίησης.
 • Ενημέρωση του πελάτη με αναλυτική τεχνική έκθεση σχετικά με τις υπερβάσεις και τις δυνατότητες νομιμοποίησης.
 • Παράδοση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία και τα σχέδια στον πελάτη.

Η ΜΕΛΕΤΩ Ι.Κ.Ε. σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4178/13) μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όταν υπάρχει Οικοδομική Άδεια

 • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
 • Φωτογραφίες
 • Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης.
 • Διάγραμμα Κάλυψης, Κατόψεις & Τομές του Κτιρίου

Για οικοδομές χωρίς άδεια

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα με απόσπασμα ρυμοτομικού , σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.
 • Διάγραμμα Κάλυψης, Κατόψεις & Τομές του Κτιρίου
 • Φωτογραφίες.
 • Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης.

Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 • Αίτηση ιδιοκτήτη, Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη
 • Ε9 (Το πιο πρόσφατο)
 • Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Τεχνική έκθεση μηχανικού
  • Τεχνική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για κτίρια εκτός κατοικίας
  • Δελτίο Δομικής Τρωτότητας ή Μελέτη Στατικής Επάρκειας
  • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:

  -500€ για χώρο <50τ.μ. ή έως 100τ.μ. για κύρια και μοναδική κατοικία.

  -1000€ για χώρο έως 200τ.μ.

  -2000€ για χώρο <200τ.μ. έως <1000τ.μ.

  -4000€ για χώρο <1000τ.μ. έως <2000τ.μ.

  -και 6000€ για χώρο >2000τ.μ.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης


Tο ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο, από το ΥΠΕΚΑ, έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η ΑΝΑΔΟΜΩ Ο.Ε. είναι σε θέση να εκδόσει ΠΕΑ μέσα σε 2 ημέρες και στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς, από 150 ευρώ. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η. Ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. To ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια.

Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια (ή ανεξαρτητες ιδιοκτησίες, πχ. διαμερίσματα) συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ. Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για τις βασικές χρήσεις: κατοικία (μόνιμη και παραθεριστική) γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ)
Έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται για τις χρήσεις: βιομηχανία, βιοτεχνία, εργαστήρια, αποθήκες, στάθμευση αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.

Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ορίζει τις παρακάτω νόμιμες αμοιβές (καθαρές αμοιβές, δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ):
Για χρήση κατοικίας:

 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρο το κτίριο: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
 • Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
Για άλλες χρήσεις (γραφεία, καταστήματα, κλπ)
 • έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
 • πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ
Ωστόσο οι αμοιβές του ενεργειακού επιθεωρητή διαπραγματεύονται ελέυθερα με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

Για νέα κτίρια: απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ με το πέρας της κατασκευής τους
Για υφιστάμενα κτίρια απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ:

 • Για την μεταβίβαση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
 • Για την ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων)
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Οικοδομικές Άδειες


Εκπόνηση Μελετών για έκδοση κάθε κατηγορίας Πολεοδομικών Αδειών. Προσθήκη σε υφιστάμενο κτήριο. Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και ημιυπαίθριων χώρων. Η "Αναδομω" με την πολυετή εμπειρία στον χώρο των μελετών σας παρέχει τη σίγουρη και γρήγορη λύση για εσάς ή την επιχείρησή σας.
Κατατίθεται φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομία για την έκδοση αρχικά της Έγκρισης Δόμησης και ακολούθως της Άδειας Δόμησης.
Πιο αναλυτικά για την έκδοση της άδειας δόμησης απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες, δικαιολογητικά :

Α. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Πριν την κατάθεση φακέλου για την Έγκριση Δόμησης θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στην αρμόδια πολεοδομία για να ελεγχθεί η κατασκευή από την ΕΠΑΕ. Μετά την επιτροπή και τη θετική γνωμοδότησή της μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία για την Έγκριση Δόμησης.

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
 • Ταυτότητα αιτούντος.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας και πρόσφατο αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο.
 • Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφισταμένων κτισμάτων.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Δόμησης.
 • Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων μηχανικών.
 • Εγκρίσεις Φορέων – Υπηρεσιών (Δασαρχείο – ΚΑ΄ Εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων – Α΄ Εφορία Νεωτέρων μνημείων).
 • Φωτογραφίες.

Γ. ΆΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • Έγκριση Δόμησης.
 • Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
 • Ταυτότητα αιτούντος.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία εμπεριέχεται και η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.
 • Στατική μελέτη.
 • Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
 • Μελέτη Ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη υποσταθμού
 • Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελετητών μηχανικών.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας.
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης της στο κτηματολογικό γραφείο ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς σε περίπτωση εξαγοράς.
 • Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του Ν. 1577/1985 (Α΄210)
 • Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
 • Ταυτότητα κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3843/10 (Α΄62)

Βεβαίωση Χρήσης Γης & Ερευνα και Εκτίμηση Ακινήτου


Έγκριση – βεβαίωση χρήσεων γης, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και τοπογραφικού διαγράμματος. Η βεβαίωση αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τις διαδικασίες έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης.

Έρευνα ων δυνατοτήτων αξιοποίησης το ακινήτου βάσει των επιτρεπομένων χρήσεων και όρων δόμησης της περιοχής. Έκθεση εκτίμησης Ακινήτου από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Τοπογραφικό Διάγραμμα


Εκπονούμε τοπογραφικά Διαγράμματα για Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών με τις προδιαγραφές του Ν4178/13, Έκδοση Αδειών Δόμησης με τις προδιαγραφές του Ν4030/11. Η εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει κτιριακές, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί του ακινήτου. Επίσης το διάγραμμα περιλαμβάνει στοιχεία έρευνας μηχανικού, με τα διατάγματα που διέπουν την περιοχή του ακινήτου καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης.