Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Μελέτες

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

A

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον» αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες ώστε να βελτιώσουν της Ενεργειακή απόδοση τηςκατοικίας τους, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και ενέργεια. Ως στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των κατοικιών και η ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση των κύριων ενεργοβόρων προβλημάτων που αντιστοιχούν στα θέματα:

 • Της μερικής ή παντελούς έλλειψης θερμομόνωσης
 • Της χρήσης παλαιάς τεχνολογίας κουφωμάτων όπου αποτελούνται από πλαίσια και μονούς υαλοπίνακες
 • Της ελλιπούς ηλιοπροστασίας
 • Τη μη αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού της χώρας
 • Και ιδιαίτερα την ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μονοκατοικιών αλλά και πολυκατοικίες με συλλογική ένταξη των διαμερισμάτων τους.

Τι εργασίες Περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Για την ενεργειακή αναβάθμιση και η επιλογή των εργασιών γίνονται με τη βοήθεια και με την τεκμηριωμένη ανάλυση από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας ή η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου.

Οι εργασίες του προγράμματος αντιστοιχούν σε τρεις κατηγορίες βελτίωσης της ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος και κτηρίου, όπου είναι:

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Τι επιδότηση δικαιούνται με βάση το εισόδημα

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τα οικονομικά κριτήρια του ενδιαφερόμενου. Μπορεί να επιτευχθεί επιδότηση έως και 70% για τις δαπάνες εργασιών όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό με το ανώτατο όριο ύψους να είναι της τάξης των 25.000 ευρώ στις κατοικίες.

Το ποσοστό επιχορήγησης κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερη είναι το ποσοστό επιδότησης και ξεκινά από το 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί με ανώτατο όρια επιχορήγησης το 70%.

Γιατί να επιλέξεις την ΜΕΛΕΤΩ

Η ΜΕΛΕΤΩ με μία ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μελετών και των εργασιών ενεργειακής βελτίωσης μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο «Ενεργειακού Συμβούλου» για την ένταξη σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» με παροχές όπως Ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος σας αλλά και υπηρεσίες σύστασης και παρακολούθησης του φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Με τα συνεργεία-εξειδικευμένους συνεργάτες μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη και σωστή εγκατάσταση των απαιτούμενων εργασιών όπου θα αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν.

Από σήμερα κιόλας το γραφείο μας σας προσφέρει δωρεάν την προκαταρκτική διαδικασία για την προετοιμασία Φακέλου, και πραγματοποιούμε τις πρώτες εργασίες ώστε να υπάρξει άμεση κατάθεση φακέλου με το που αρχίσει η κατάθεση των αιτήσεων.
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται αναφέρονται:

 • Αναζητούμε Φάκελο με τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας
 • Ερχόμαστε για την πρώτη αυτοψία στο σπίτι σας,
 • Καταγράφουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση του 1 ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Ακόμη κατά τις επιμέρους εργασίες κατασκευών και σας παρέχουμε ένα πακέτο δωρεάν παροχών, όπως η παρουσία εξειδικευμένου μηχανικού κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αλλά και σύσταση και παρακολούθηση όλων των επιμέρους φακέλων που απαιτούνται για την εκπλήρωση κάποιας εργασίας (π.χ. διαδικασίες εγκατάστασης και σύνδεσης φυσικού αερίου).

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα;

Για την πλήρωση του φακέλου και την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
2. Γιατί να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα «Εξοικονομλω κατ’ οίκον»;

Με την ένταξή σας στο πρόγραμμα επιτυγχάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας σας και η εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Συγκεκριμένα τα οφέλη του προγράμματος μπορεί να είναι:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου
3. Σε περίπτωση όπου το ακίνητο είναι αυθαίρετο;

Η ένταξη ακινήτου στο πρόγραμμα έχει την προϋπόθεση της πλήρους νομιμοποίησης του.
Ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση του. Το γραφείο μας σας παρέχει την δυνατότητα νομιμοποίησης αλλά και τακτοποίησης των αυθαιρέτων.

4. Δεν μπορώ να βρω/ δεν έχω την οικοδομική Άδεια.

Σε περίπτωση έλλειψης του στελέχους της Οικοδομικής αδείας, το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήματος προς την αρμόδια πολεοδομία ώστε να υπάρξει εύρεση του φακέλου και αντίστοιχα της οικοδομικής σας άδειας.

5. Πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα;

Η διαδικασία ένταξης του ακινήτου στο Πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει δωρεάν την σύσταση φακέλου καθώς και την αυτοψία στο χώρο του ακινήτου ώστε να πραγματοποιηθεί άμεση κατάθεση της αίτησης με το που ανοίξει η διαδικασία του προγράμματος.

6. Εκτός από τις εργασίες του «Ενεργειακού Συμβούλου» πως θα πραγματοποιήσω τις κατασκευές;

Το γραφείο εκτός από τις υπηρεσίες του Ενεργειακού Συμβούλου, παρέχει τη δυνατότητα μελέτης και κατασκευής των εργασιών μέσω των εξειδικευμένων συνεργείων μας. Ακόμη παρέχει ένα πακέτο δωρεάν παροχών, όπως η παρουσία εξειδικευμένου μηχανικού κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αλλά και σύσταση και παρακολούθηση όλων των επιμέρους φακέλων που απαιτούνται για την εκπλήρωση κάποιας εργασίας.

7. Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Οι εργασίες που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση είναι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος, της στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης